Kittenbeleid

 

WAT KUNT U VAN DutchBengals VERWACHTEN?

  • Onze katten worden, of hun ouderdieren zijn, allen vóór de fok getest op FIV/FeLV, PRA-B, PKD, PKdef en HCM (echo en/of dna). De ouderdieren zijn ten allertijde verantwoord geselecteerd uit HCM en PKD vrije lijnen. Wij testen waar nodig zelf ook nog op PKD en HCM.  Bovendien geven wij middels ons adoptiecontract een nette garantie op erfelijke ziekten en erfelijke aandoeningen
  • Wij hebben een goed contact met onze vaste dierenartsen, die de gezondheid van onze katten en kittens in de gaten houden. Mocht er bij een van hen één van deze ziekten  worden geconstateerd, dan wordt de desbetreffende kat /poes direct uit ons fokprogramma gehaald.
  • De kittens mogen doorgaans verhuizen vanaf de leeftijd van 14 weken, indien zij minimaal 1 kilo aan gewicht bereikt hebben en volledig gezond verklaard zijn (het blijven tenslotte levende wezentjes!) door onze dierenarts. Zij zullen dan gecastreerd*, gechipt en gevaccineerd zijn, volgens schema ontwormd, ontvlooid en preventief behandeld tegen oormijt.
  • Onze kittens worden standaard als gezelschapsdieren geplaatst. Mocht u echter geïnteresseerd zijn als fokker, dan kunnen we individuele aanvragen altijd overwegen. Gelieve dit dan wel op voorhand kenbaar te maken om teleurstelling te voorkomen, aangezien onze kittens standaard gecastreerd worden met 13 weken voordat zij naar hun nieuwe adoptiegezin verhuizen.
  • Kittens die naar het buitenland verhuizen krijgen nog een Rabiës enting (verplicht) en, afhankelijk van het land waarnaar het kitten zal verhuizen, eventueel nog een andere vaccinatie en/of andere invoermaatregelen. Zij verhuizen uiteraard enkele weken later i.v.m. incubatietijd tussen de vaccinaties door, dit zal per land verschillend zijn. Tevens krijgen zij een gezondheidsverklaring van onze vaste dierenarts mee.
  • Voor het bespreken van een kitten vragen wij een aanbetaling. Dit geeft zowel de adoptant als onze Cattery zekerheid. U krijgt hier uiteraard een bewijs van betaling van mee. Mocht de adoptant een gereserveerd kitten annuleren, om welke reden dan ook, dan zal het aanbetaalde bedrag niet worden geretourneerd. Wij als Cattery behouden ten aller tijde het recht een reservering, om een voor ons gegronde reden, te annuleren. In dit geval zal het aanbetalingsbedrag worden geretourneerd. Het kitten is, aanbetaald of niet, nog altijd ons eigendom tot wij de eigendomsoverdracht hebben ondertekend (na volledige betaling) en het adoptiecontract door beide partijen is ondertekend en het kitten is overhandigd aan de nieuwe eigenaar. 
  • Mocht u, indien u een kitten heeft gereserveerd, op de afgesproken dag en tijd het kitten niet komen ophalen, zonder een aannemelijke reden van afmelding (uiterlijk 5 werkdagen van te voren), dan beschouwen wij dit als een annulering van uw kant. Uw aanbetaling voor reservering zal in dit geval niet worden geretourneerd.
   Indien op uw verzoek het kitten, om welke reden dan ook, langer bij ons verblijft brengen wij daarvoor pensionkosten in rekening. Dit zal 10,- per dag zijn. (Tenzij anders overeengekomen)
  • Kraambezoek is (uiteraard op afspraak) mogelijk vanaf de leeftijd van 6 weken. Dit omdat kittens extra kwetsbaar zijn voor infecties door een nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem. Wij verwachten van u dat u op deze dag geen andere katten/cattery heeft bezocht, om het gevaar op infectie van de kittens te beperken. 
  • Kittenbezoek is altijd vrijblijvend en welkom op afspraak, doch willen wij u er op wijzen dat kraambezoek enkel uit nieuwsgierigheid, zonder serieuze intenties niet op prijs wordt gesteld. Ons (kraam)bezoek heeft een maximum van 2 bezoekers (kinderen in overleg), om zo het stress gehalte voor onze dieren te beperken. Er worden maximaal 3 kittenbezoekjes per week ontvangen. 
  • Indien u na het nemen van een optie, tijdens een bezoekje een kitten bij ons heeft gereserveerd, dan proberen wij wekelijks nieuw gemaakte foto’s en/of filmpjes van uw kitten toe te sturen, zodat u zijn/haar ontwikkeling kunt mee volgen tot de dag dat u het kitten kan komen ophalen of wij het kitten komen brengen. 
  • Wij zullen nooit bezuinigen op dierenarts kosten, en zullen alle middelen, waar nodig, inzetten om een gezond, gelukkig en sociaal kitten aan u te kunnen meegeven/afleveren op de dag van adoptie. 
  • Wij verwachten van u dat u, twee dagen voor de overdracht van het kitten, een huisdieren verzekering heeft afgesloten, dit kan bij Proteq (zij hebben de meest uitgebreide dekking tegen een zeer voordelige maandpremie). Indien u dit weigert zullen wij geen kitten bij u plaatsen. Wij raden dit aan omdat de premie erg laag is en de kosten van een consult al rond de 30,- is.
   Ook is de keuze om wel of niet naar de dierenarts te gaan wat gemakkelijker als u weet dat uw dierbare gezinslid verzekerd is.
  • Onze kittens groeien op in huiselijke kring. Dit bevorderd de socialisatie en opvoeding van de kittens. Zij wennen uiteraard aan andere katten (naast hun ouders), kinderen in alle leeftijden, stofzuiger, tv, haarföhn en muziek. Ook word er met regelmaat een gewenning- cd afgespeeld. Hierop zijn o.a. de geluiden van onweer, het maandelijks luchtalarm, vuurwerk en dergelijke te horen. Hierdoor zullen de kittens volledig gewend en gesocialiseerd het nest verlaten en beter reageren op hun nieuwe omgeving, met alle geluiden die daarbij horen, en hun eventuele nieuwe (harige) huisgenootjes. 
  • Onze kittens zullen altijd verhuizen met stamboom. Wanneer wij de stamboom binnen hebben, krijgt u de stamboom ook direct met het kitten mee. Mochten wij het onverhoopt nog niet in ons bezit hebben, sturen wij dit aangetekend na of we kunnen samen overeenkomen om het te brengen. Indien de stamboom onverhoopt nog niet aanwezig is vrijwaart u dit niet tot het niet volledig betalen van de adoptiefee. Wanneer wij het kitten plaatsen wordt het volledige bedrag betaalt, zo niet nemen wij het kitten retour. Wij leven ons contract altijd na.
  • Wij plaatsen zowel onze kittens als herplaatsers met een adoptiecontract, waar onder andere een nette garantie in is opgenomen. Onze dieren hebben altijd een garantie op erfelijke aandoeningen. (HCM, PKD, CIN en PKdef). Het zou ook een aangepast adoptiecontract kunnen zijn, dit is dan altijd samen met de adoptant overeengekomen. Dit contract biedt bescherming voor zowel adoptant als fokker. Wij geven geen garantie op de ziekten welke onze geadopteerde dieren kunnen oplopen als zij vrij buiten lopen of als er andere katten in huis zijn welke wel vrij buiten mogen lopen. U kunt dan denken aan Fiv/felv, Fip, parasieten of Herpes. Ik heb het over besmettelijke ziektes in deze. 
  • Onze katten en kittens hebben vaste prijzen, op biedingen zal dan ook niet op worden gereageerd. 
  • Indien een kitten naar een fokker gaat moeten wij ons ook honderd procent kunnen vinden in zijn/haar fokbeleid, en kunnen wij in bepaalde gevallen besluiten enkele voorwaarden te stellen (bijv. niet ongecastreerd weer herplaatsen, geen katers uit deze kater/poes beschikbaar stellen voor fokkers, etc.) die ook in het adoptiecontract zijn opgenomen (invulling hiervan is uiteraard bespreekbaar). 
   Wij verkopen geen katten aan Cattery’s waar zij niet ten aller tijden de vrijheid hebben los te kunnen lopen.
  • U krijgt van ons een leuk kitten pakketje mee, met o.a. het voer voor de eerste periode.
   Wij verwachten van u als nieuwe eigenaar, dat u onze start met deze premium voeding voor ten minste 6 maanden voortzet.
   Dit voorkomt eventuele (chronische) darmproblemen. Hierover willen u uiteraard graag adviseren. 
  • Ook nadat er een kitten/kat geadopteerd is, zullen wij altijd onze deur open houden voor advies en info. 
   Wij zullen er alles aan doen u bij te staan om u en uw nieuwe gezinslid te helpen een goed team te worden en blijven. 
  • Wij snappen dat een kitten in aanschaf veel kosten met zich meebrengt, denk aan een krabpaal, kattenbak en grit, speeltjes… daarom is bij ons gespreid betalen mogelijk. We hebben daar ook een aantal voorwaarden voor bedacht.
   – Het volledige bedrag is voldaan binnen het aantal afgesproken maanden na de aanbetaling.
   – Het kitten verhuist pas als de volledige betaling bij ons binnen is.
   – De betaling zal in overleg wel wat langer kunnen duren, echter dan gaan wij pensionkosten in rekening brengen. (Deze kosten zijn 10 euro per dag.)

   

  WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

  • Dat u zich voorstelt bij interesse in een kitten/herplaatser (fokplannen/liefhebber, woonsituatie, gezinssituatie, etc).
   Op berichten enkel met de vraag ‘wat kost hij/zij’ wordt niet gereageerd. 
  • Dat u uw (fok)intenties kenbaar maakt vanaf het eerste mail- of belcontact. Aan openheid en eerlijkheid hechten wij veel belang. 
  • Dat u, alvorens uw eerste bezoek aan ons, goed heeft besproken of u zéker een kitten/herplaatser in huis wilt opnemen. 
   Wij zijn niet graag getuige van echtelijke discussies, en bovendien geeft dit onnodige stress voor onze dieren. 
  • Dat u weet dat wij verwachten dat u het kitten/de herplaatser tenminste één maal komt bezoeken. Mocht u door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn vooraf kennis te komen maken, en wil u wel een kitten reserveren? Dan verwachten wij van u een aanbetaling.
   Wel wensen wij dan wel alvorens telefonisch contact te hebben gehad en dat u uw adresgegevens bij ons kenbaar heeft gemaakt. 
  • Dat u zich realiseert dat een kat wel 15 tot 20 jaar oud kan worden, en dat wij deze dan ook plaatsen met de intentie dat hij zijn gehele leven bij zijn nieuwe personeel mag doorbrengen. Hiervoor geld ook dat wij verwachten dat u genoeg aandacht, liefde, affectie en verzorging voor hem/haar beschikbaar heeft. 
  • Dat u beseft dat een kat meer kost dan enkel voer en grit; hij/zij kan ook ziek worden en dit kan hoog oplopen in de dierenarts kosten. Wij verwachten van u dat u een huisdieren zorgverzekering afsluit voor uw kitten. 
  • Wij verwachten van u dat u ten aller tijde, indien nodig, volledige zorg zal verstrekken van een dierenarts van het door u geadopteerde kitten. 
  • Dat u weet dat er ook een minder leuke kant zit aan het houden van een kat; er kan altijd een vaas sneuvelen, een drolletje naast de bak liggen en u zal rekening moeten houden met vakanties e.d. 
  • Dat u onze goede start, met volledig premium voeding, voortzet na de verhuizing van het kitten/de herplaatser. 
  • Dat u géén kat aanschaft enkel om het uiterlijk; ook het karakter en de leefstijl moeten overeen komen en geschikt zijn voor het houden van een kat. Ook willen wij niet dat u een kat aanschaft  ‘omdat hij zo mooi bij het interieur past’ of omdat de buren ‘er ook zo één hebben’. 
   Voor ons zijn katten een deel van ons gezin; wanneer u dit niet zo ziet zullen wij geen kitten bij u plaatsen. 
  • Wij verkopen geen kitten wanneer u deze aan iemand anders ‘cadeau’ wilt geven, al zullen uw intenties goed bedoeld zijn. Zoals ieder mens heeft ieder kitten een eigen karakter, en deze zullen goed moeten klikken. Bovendien stellen wij als fokker de eis dat u zéker bent van uw aankoop, en dit is natuurlijk onmogelijk indien u een kitten cadeau doet. 
  • Dat u onze Cattery niet bezoekt wanneer u al een andere Cattery heeft bezocht. Dit geldt ook andersom; wanneer u een onze Cattery heeft bezocht, gelieve dan ook geen andere Cattery te bezoeken (Dit in verband met het – onbewust – overdragen van besmettelijke ziekten). 
  • Wij plaatsen geen kittens of herplaatsers bij mensen die hun katten los buiten laten lopen. Hiervoor zijn verschillende redenen bijv. diefstal, oplopen van ziekten (bijvoorbeeld fiv of felv), gewond raken, een aanrijding en nog vele dingen die wij ten alle tijden willen voorkomen voor onze kittens of herplaatsers. Mocht u toch willen dat u kat buiten komt, is een katenren of een afgeschermde tuin of balkon wel een vereiste. Op geadopteerde dieren geven wij ook geen garantie voor deze “ongelukjes”.
  • Wij plaatsen geen kat/kitten plaatsen waar zij veel tijd alleen zullen moeten doorbrengen. Bengalen zijn zeer sociale katten die erg van gezelschap houden en dit ook nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn, en blijven. Indien er geen andere huisdieren aanwezig zijn waarmee zij kunnen knuffelen en spelen, verwachten wij van u dat u een 2e kitten aanschaft (Dit hoeft natuurlijk niet persé een raskitten te zijn). Mocht u er toe besluiten 2 kittens bij ons te adopteren, dan bieden wij een zeer aantrekkelijke korting aan. 
  • Wanneer u, om welke reden dan ook, moet besluiten de bij ons geadopteerde kat te (moeten) herplaatsen, bent u verplicht (volgens ons plaatsingscontract) dit eerst kenbaar te maken aan ons. Wij moeten ten aller tijden de mogelijkheid hebben als eerste het kitten terug te nemen, of kunnen u helpen (sneller) een GESCHIKT baasje te vinden. Ons hart zou breken bij het onverwacht zien van een advertentie voor een van onze katten. Wij willen ook beslist niet dat onze met zorg gefokte dieren over het internet gaan zwerven. 
  • Net zoals zij bij ons gewend zijn, verwachten wij ook van u dat u het kitten niet opsluit in een bench/kooi/hok/schuur. Hij/zij moet vrij kunnen bewegen en ten aller tijde kunnen beschikken over vers drinkwater, (droog)voer, speeltjes, een warm slaapplekje, (zo nodig) een plekje in de schaduw en beschut van guur weer, en een stevige krabpaal (ook dit alles is opgenomen in ons plaatsingscontract, welke is opgesteld ten behoeve en ter bescherming van een gelukkig leven van onze kittens/katten).